Uluslararası Dil Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

KONGRE TARİHİ
08 Kasım - 10 Kasım 2018

KONGRE ŞEHRİ
Mardin, Türkiye
KONGRE YERİ
Mardin Artuklu Üniversitesi

KONGRE WEB SİTESİ
www.artuklu.edu.tr/mardinkongre
DAVET
Sosyal bilimlerin en belirgin üç sahasını oluşturan dil, düşünce ve din varoluşundan itibaren insanlığın temel hususiyetleri olan konuşma, kavrama ve inanmaya tekabül eden disiplinlerdir. Dil, gündelik iletişimden gramatik tartışmalara kadar uzanan geniş bir yelpaze içerisinde, edebiyattan diğer bilimsel ürünlere varıncaya dek her alana sirayet eden bir çalışma sahasıdır. İnanç ise günlük yaşamda karşılaşmış olduğumuz ve belli bir güvene dayalı bir inanmadan, doğa veya doğaüstü boyutlara ulaşıncaya kadar varıp giden bir konu olup teoloji ve ilahiyat alanı olarak ifadesini bulur. Felsefe ise insanın sistematik düşünme eylemini ifade etmesi açısından meta bir bakış olmakla birlikte genelde varlık, bilgi ve aksiyon üzerine yoğunlaşan bir disiplindir. Felsefe bir açıdan dil ve ilahiyat alanını da ele alır, inceler ve sorgular. Dil, düşünce ve din, bir açıdan da insanlığın hem evrensel hem de yerel boyutlarını ifade eder. Bünyelerinde herkesi ilgilendiren sorunsalları barındırdığı gibi sadece kendine özgü problemleri de bulundurur.

Bu ana çerçeve etrafında dil, düşünce ve din alanlarındaki konuların ele alınacağı, sorun, problem ve konuları açısından irdeleneceği, çözüm ve önerilerin sunulacağı beklenen “Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi” aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesinin farklılaştığı ve ihtisaslaştığı sosyal bilimler alanlarını hedef alır.

Mardin Artuklu Üniversitesi, kadim Harran-Nisibis/Nusaybin Bilim ve Düşünce Okullarının asırlarca varlığını sürdürdüğü, ilimler tarihinde bir zamanlar medeniyetlerin oluşmasına zemin hazırladığı bir havzada bulunmakta, çok dilli, çok kültürlü ve çok inançlı yapısıyla öne çıkmaktadır. Türk dili ve Edebiyatının yanı sıra Süryanice, Arapça, Kürtçe, Farsça ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında eğitim ve ihtisaslaşmayı aktif halde yapmakta olan Mardin Artuklu Üniversitesi, kültürel, sosyal ve siyasal alana katkı sağlayacağı düşünülen Ermenice ve İbranice ile ilgili çalışmalara da hazırlıklar yapmaktadır. Bölgenin tarihsel süreçte din, bilim ve felsefenin önemli merkezlerinden biri olması nedeniyle üniversitemiz, başta “İslam Bilim Tarihi” olmak üzere felsefe ve düşünce tarihi alanlarında çalışmaların üst seviyelerde yapılması gerektiğine inanmakta, İslam dini başta olmak üzere semavi ve diğer kadim dinler ile inançlara dair araştırmaları akademik düzeyde sürdürmeye destek vermektedir.

Bütün bu alanlarda ihtisaslaşmış bir üniversite olması hasebiyle Mardin Artuklu Üniversitesi genelde sosyal bilimler, özelde ise diller, felsefe ve düşünce tarihi ile ilahiyat alanlarında farklılaşma ve ihtisaslaşmada öncü olma gayretlerini sürdürmekte bu konularda bilimsel çalışmalara yeni ve farklı bir yaklaşımla ivme kazandırma çabasındadır. “Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi” de bu vizyon ve misyonun icrasında önemli adımlardan biri olarak bilim dünyasının çalışmalarını ortaya koymasına fırsat tanımakta ve bu alana katkıya davet etmektedir.

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyid ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

Yorumlar


Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
copyright 2010-2019 ©   |   kullanım koşulları & gizlilik
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.
Bizi Facebook'ta Takip Edin